ดอกไม้ไหว้พระ ใช้กี่ดอก และควรเลือกอย่างไร

ดอกไม้ไหว้พระ

ดอกไม้ถือเป็นสิ่งของที่ใช้ในการบูชาพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทพเจ้าต่าง ๆ เป็นที่นิยมมาช้านาน เนื่องจากดอกไม้มีความสวยงามและสื่อถึงความรักความเคารพ คนโบราณจึงเชื่อว่าดอกไม้เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับสรรพสิ่งเหนือธรรมชาติ ในพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีนั้น ดอกไม้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องบูชาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ หรือการอธิษฐานขอพรจากองค์เทพเจ้า

ดอกไม้ไหว้พระจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ โดยแต่ละองค์พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ก็มีดอกไม้ที่เหมาะสมสำหรับการบูชาแตกต่างกันออกไป วันนี้เราได้รวบรวมรายชื่อดอกไม้สำหรับบูชาพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ พร้อมวิธีการเลือกดอกไม้ที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ไหว้พระใช้ดอกไม้กี่ดอก

การจัดดอกไม้ถวายพระและจัดผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเพื่อถวายเป็นประเพณีที่ไม่มีข้อกำหนดตายตัว สามารถจัดได้ตามความสะดวก แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้จำนวนดอกไม้เป็นเลขคี่ เนื่องจากเชื่อว่าเป็นเลขมงคล โดยแต่ละจำนวนมีความหมายซ่อนอยู่ ดังนี้

 • 1 ดอก แทนการน้อมถวายพระอรหันต์
 • 3 ดอก หมายถึงการเคารพบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
 • 5 ดอก เพื่อรำลึกถึงหลักธรรมสำคัญ 5 ประการ หรือพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป
 • 9 ดอก สื่อถึงโลกุตรธรรม 9 ประการ ซึ่งเป็นหนทางสู่พระนิพพาน

การจัดดอกไม้ไหว้พระจึงเป็นการแสดงความเคารพและเป็นการสำนึกในพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง

ไหว้พระใช้ดอกไม้กี่ดอก

ดอกไม้ไหว้พระ ควรเลือกอย่างไร ?

ในการไหว้พระนั้น คนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ดอกไม้สดที่มีความสวยงาม แต่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

 • ดอกไม้ที่นำมาไหว้พระควรเป็นดอกไม้ที่ได้มาโดยสุจริต ไม่ควรขอหรือขโมยมา
 • ไม่ควรใช้ดอกไม้ที่ตกหล่นอยู่บนพื้นดิน หรือเป็นดอกไม้ที่มีหนอนและแมลงกัดกิน
 • ไม่ควรใช้ดอกไม้ตูม ยกเว้นดอกบัวและดอกจำปา
 • ควรเลือกใช้ดอกไม้สดใหม่ เนื่องจากนอกจากจะสวยสดชื่นแล้ว ยังสามารถอยู่ได้นานวัน
 • จะดียิ่งขึ้นหากดอกไม้นั้นสื่อความหมายในทางมงคล

การเลือกใช้ดอกไม้ที่เหมาะสมจะช่วยให้การไหว้พระของท่านมีความสมบูรณ์และน่าประทับใจยิ่งขึ้น

ความหมายของดอกไม้บูชาพระ

 • ดอกบัว

ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ในการไหว้พระ คนส่วนใหญ่นิยมใช้ดอกบัวหลวงซึ่งมีหลากหลายสี พระพุทธเจ้าทรงใช้ดอกบัวเปรียบเทียบกับสติปัญญาทางธรรมของบุคคล 4 ประเภท ได้แก่ ดอกบัวที่พ้นน้ำแสดงถึงผู้มีสติปัญญามาก ดอกบัวที่ปริ่มน้ำเปรียบผู้มีสติปัญญาปานกลาง ดอกบัวใต้น้ำเป็นผู้มีสติปัญญาน้อย และดอกบัวงอกใหม่จากโคลนคือกลุ่มมิจฉาทิฐิไร้สติปัญญา ดอกบัวจึงถือเป็นดอกไม้มงคลที่มีคุณค่า สื่อความหมายถึงคุณธรรม ความบริสุทธิ์ ความสงบ ความประเสริฐ และความสำเร็จตามปรารถนา นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการนำดอกบัวไปบูชาพระแม่ลักษมีจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งรุ่งเรือง

 • ดอกดาวเรือง

ดอกไม้ไหว้พระที่ได้รับความนิยมรองจากดอกบัวคือดอกเข็มหรือดอกดาวเรืองสีเหลือง นอกจากใช้ประดับในพิธีไหว้พระแล้ว ดอกดาวเรืองยังถูกนำมาใช้ในพิธีบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เช่น พระพิฆเนศ พระวิษณุ และพระแม่อุมาเทวี เนื่องจากวัฒนธรรมไทยรับอิทธิพลจากอินเดียมาตั้งแต่ในอดีต

ดอกดาวเรืองถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคล ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้า รุ่งเรืองร่ำรวย และมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา จึงได้รับความนิยมในการนำมาประดับตกแต่งในพิธีกรรมและงานมงคลต่าง ๆ

 • ดอกรัก

ดอกรักเป็นดอกไม้ที่มีความหมายพิเศษในพิธีกรรมทางศาสนา มักนำมาประดิษฐ์เป็นพวงมาลัยหรือพานพุ่มเพื่อถวายในพิธีกรรมต่าง ๆ เมื่อนำมาถวายพระ ดอกรักจะช่วยเสริมมงคลในด้านความรัก เนื่องจากชื่อและรูปทรงของดอกรักที่แปลกตาและงดงาม นอกจากนี้ ดอกรักยังเป็นดอกไม้ที่มีความคงทนสูง สื่อถึงความรักที่ยั่งยืนมั่นคง ดอกรักจึงนิยมนำมาใช้ในพิธีบูชาพระอิศวรหรือพระศิวะ เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งความรักและชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น

 • ดอกกล้วยไม้

ในสมัยโบราณ ดอกกล้วยไม้ถือเป็นสิ่งหายาก จึงมักถูกนำไปถวายแด่องค์พระ แต่ในปัจจุบันนิยมนำกล้วยไม้มาเป็นดอกไม้ไหว้พระ เนื่องจากมีความคงทนและสีสันที่สวยงาม โดยเฉพาะกล้วยไม้สีม่วงซึ่งเป็นสีแทนความเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวย การบูชาพระด้วยดอกกล้วยไม้สีม่วงเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจเจริญก้าวหน้าโดยไร้อุปสรรค ได้รับมิตรภาพที่ดี และช่วยให้ครอบครัวมีความผาสุก นอกจากนี้ ดอกกล้วยไม้ยังเหมาะสำหรับใช้ในการบูชาพระศิวะด้วย

 • ดอกกุหลาบ

ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้ที่มีรูปทรงสวยงามมีกลิ่นหอมหวาน มีหลากหลายสีสัน โดยเฉพาะสีชมพูและสีแดงเป็นสีที่นิยมนำมาใช้ในการไหว้พระ บางครั้งอาจมีสีขาวปนด้วย การไหว้พระด้วยดอกกุหลาบถือว่าช่วยเสริมสร้างพลังแห่งความรัก นำพาสู่ความสุขสมหวังในชีวิตคู่ เพิ่มเสน่ห์ให้เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น นอกจากนี้ ดอกกุหลาบยังใช้ในการบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ท้าวเวสสุวรรณ และสามารถใช้ไหว้เทพตามความเชื่อในศาสนาฮินดูได้เช่นกัน

 • ดอกมะลิ

ดอกไม้ไหว้พระ ดอกมะลิสีขาวเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความสุขสมบูรณ์ จึงนิยมนำมาร้อยเป็นมาลัยถวายแด่พระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของดอกมะลิช่วยให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลายทั้งกายและใจ ดอกมะลิจะออกดอกตลอดปี จึงมีความหมายในด้านการเสริมสร้างความสมบูรณ์และความสุข นอกจากใช้ในพิธีบูชาพระแล้ว ดอกมะลิยังถูกนำมาใช้ในการบูชาพระหนุมานด้วย เชื่อว่าจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขเช่นกัน

 • ดอกบานไม่รู้โรย

ดอกบานไม่รู้โรยเป็นดอกไม้ที่ผู้คนนิยม นำมาประดับสถานที่หรือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น จัดเป็นช่อดอกไม้ ร้อยเป็นพวงมาลัย หรือจัดเป็นพานพุ่ม เนื่องจากมีความเชื่อว่าดอกบานไม่รู้โรยจะช่วยเสริมสร้างพลังแห่งความรัก ทำให้คู่รักหรือสมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ดอกบานไม่รู้โรยยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ดังนั้น หากกำลังประสบกับปัญหาหรือความยากลำบาก การนำดอกบานไม่รู้โรยมาสักการะ เพื่อขอพรจะช่วยให้มีกำลังใจ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้อย่างราบรื่น

ดอกไม้ไหว้พระที่สวยงาม

สรุป

การไหว้พระด้วยดอกไม้ไหว้พระที่สวยงามเป็นการแสดงความตั้งใจดี ซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังจะได้รับผลบุญอันประเสริฐ ทำให้ในชาติหน้ามีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม มีทั้งทรัพย์สมบัติและคุณธรรม หากเลือกใช้ดอกไม้ที่มีความหมายดีงาม เป็นสิริมงคลในการไหว้พระ จะช่วยส่งเสริมให้สมหวังตามที่ปรารถนาได้เร็วยิ่งขึ้น สบายใจแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยอะโวคาโดปั่นกันนะ

10 thoughts on “ดอกไม้ไหว้พระ ใช้กี่ดอก และควรเลือกอย่างไร

 1. พีรพล m. says:

  ใช้ดอกไม้กี่ดอกในการไหว้พระดีครับ มีกฏหรือแบบแผนที่ต้องตามบ้างมั้ยคะ admin?

 2. จันทร์จิรา says:

  ชอบบทความนี้มากเลยค่ะ เพราะชอบปลูกดอกไม้ ได้ความรู้เรื่องการเลือกดอกไม้มาไหว้พระด้วย

 3. กมลเนติ says:

  ดีใจที่เห็นบทความที่นำเสนอเรื่องราวแบบนี้อยู่ค่ะ ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมไหว้พระมากขึ้น

 4. SunnySideUp says:

  ถ้าเราไหว้ด้วยดอกไม้ปลอมจะนับว่าไม่ดีหรือเปล่าคะ?

 5. วิชาญาณ์ says:

  จากที่อ่านมาดูเหมือนว่าการเลือกดอกไม้มีหลากหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น ความหมาย สี และยังต้องถูกใจเราด้วย

 6. จิรภัทร์ ส. says:

  ดีมากคับที่มีคนพูดถึงเรื่องนี้ เพราะตัวผมเองก็ไหว้พระเป็นประจำแต่ไม่เคยรู้ว่าควรใช้ดอกไม้แบบไหน

 7. ฟ้าใส says:

  พอดีเราต้องทำรายงานเรื่องไหว้พระอ่ะค่ะ แล้วเราสามารถใช้ข้อมูลจากบทความนี้ได้มั้ยคะ?

 8. นรชาติ ก. says:

  สังเกตุเหมือนกันนะว่าการเลือกดอกไม้มาไหว้พระนี่มันก็เป็นศาสตร์หนึ่งเลย

 9. ปารมี says:

  ถ้าแทนที่จะใช้ดอกไม้เราใช้หญ้าแปลกๆ ที่เราหาในสวนได้มาแทนได้มั้ยคะ? เพราะบางครั้งก็รู้สึกว่าพวกนั้นก็สวยดีออก

 10. อทิตยา says:

  การได้เข้าใจความหมายของดอกไม้ที่ใช้ในการบูชาพระทำให้เรารู้สึกว่ามีส่วนร่วมในศาสนามากขึ้น

Comments are closed.