โรคตุ่มน้ำพอง หรือ โรคเพมฟิกอยด์ ที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน 

โรคตุ่มน้ำพอง

โรคตุ่มน้ำพองหรือโรคเพมฟิกอยด์ที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน เป็นหนึ่งในโรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ โดยเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำลายโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดเซลล์ผิวหนัง ทำให้เกิดการหลุดออกของเซลล์ผิวหนังและเกิดตุ่มน้ำพองและแผลถลอกได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้สามารถมีได้จากพันธุกรรม การติดเชื้อ การแพ้ยาและสารเคมี หรือจากภูมิต้านทานที่มีหน้าที่คอยต่อสู้กับเชื้อโรค เช่นโรคเพมฟิกัสและโรคเพมฟิกอยด์ โรคนี้มักเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่พบได้ไม่บ่อยมาก และอาจทำให้ผู้ป่วยเจ็บป่วยได้ตลอดเวลาในระยะเวลาหนึ่ง การรักษาโรคตุ่มน้ำพองนั้นมักจะใช้การรักษาอาการ ลดการเจ็บป่วย และควบคุมอาการของโรคให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

สาเหตุที่แท้จริงของโรคตุ่มน้ำพอง

โรคตุ่มน้ำพองเกิดจากการบกพร่องในระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำให้เกิดการทำลายระบบหรือโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดติดเซลล์ผิวหนังไว้ด้วยกัน ทำให้เซลล์ผิวหนังหลุดออกจากกันและกลายเป็นตุ่มน้ำหรือแผลถลอก ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถระบุสาเหตุการเกิดได้อย่างชัดเจน แต่อาจเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง เช่น สารเคมีหรือการติดเชื้อจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

โรคตุ่มน้ำพองอาการ

โรคตุ่มน้ำพองอาการเป็นอย่างไร

โรคตุ่มน้ำพองมีอาการหลายประการซึ่งอาจพบได้ตามความรุนแรงของโรคและพื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอาการดังนี้

 1. ตุ่มพองที่ผิวหนังหรือบริเวณเยื่อบุต่าง ๆ ซึ่งอาจมีขนาดแตกต่างกัน
 2. แผลถลอกหรือสะเก็ดหลุดออกเมื่อตุ่มพองแตก
 3. อาการเจ็บปวดที่เฉพาะจุดหรือระยะที่เป็นโรค
 4. แผลถลอกที่มีลักษณะเหมือนถูกน้ำร้อนลวก
 5. การมีแผลถลอกในช่องปากหรือบริเวณเยื่อบุอื่น ๆ เช่น ทางเดินหายใจ หรือเยื่อบุช่องคลอดและอวัยวะเพศ
 6. การมีแผลถลอกที่ผิวหนังหรือเยื่อบุที่หายช้าและมักทิ้งรอยดำบนผิวหนังในช่วงแรก
 7. การมีแผลที่เยื่อบุในปากทำให้กลืนอาหารลำบาก และทำให้เสียงแหบ
 8. การมีแผลถลอกที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนที่ผิวหนัง โดยมักมีลักษณะเป็นหนองและมีกลิ่นเหม็น
 9. การมีไข้และอาการทางระบบอื่น ๆ หากเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือด

โรคตุ่มน้ำพองมักพบบ่อยที่ศีรษะ หน้าอก หน้าท้อง และบริเวณที่ผิวหนังเสียดสี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปีโดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติที่ชั้นผิวหนังกำพร้าในผิวหนังชั้นตื้นและอาจกินบริเวณกว้างไปจนถึงช่องปากและเยื่อบุอื่น ๆ ในร่างกายอาจจะบดบังไฝเสน่ห์ได้

การดูแลโรคตุ่มน้ำพอง ทำได้อย่างไร

การดูแลโรคตุ่มน้ำพองเพื่อสุขภาพที่ดีและการฟื้นฟูสภาพหลังจากเป็นโรคนั้นสำคัญมาก ดังนั้น นี่คือบางข้อแนะนำในการดูแลโรคตุ่มน้ำพอง

 1. พบแพทย์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์โดยไม่ควรหยุดยาหรือปรับลดยาเอง
 2. ทำความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอโดยใช้น้ำเกลือเพื่อทำความสะอาดแผล และไม่ควรแกะเกาผื่นแผล หลีกเลี่ยงการใช้ยาพ่นหรือพอกยาที่อาจทำให้ติดเชื้อได้ง่าย
 3. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อ และหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด
 4. หลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนัง เช่น เสื้อผ้าที่รัดแน่น และความร้อน
 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่สุกสะอาดและอ่อนย่อยง่าย หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก ๆ และไม่ใส่เสื้อผ้ารัดแน่น
 6. ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยากดภูมิต้านทาน เพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง
 7. หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในช่วงที่โรคยังไม่สงบ เนื่องจากยาที่ใช้ควบคุมโรคอาจมีผลต่อทารกในครรภ์
 8. ผู้ป่วยที่มีแผลในปากควรงดรับประทานอาหารรสจัด และอาหารที่แข็ง เช่น ถั่ว และผลไม้ที่มีเมล็ด
 9. หลีกเลี่ยงแสงแดดและความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญสำหรับการทำให้โรคตุ่มน้ำพองกลับมาเป็นเหมือนเดิม

การรักษาโรคตุ่มน้ำพอง

การรักษาโรคตุ่มน้ำพอง มีวิธีการอย่างไร

การรักษาโรคตุ่มน้ำพองจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค วิธีการรักษาสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทดังนี้

 1. การรักษาแผล : ผู้ป่วยที่มีอาการมากควรรักษาแผลในโรงพยาบาลเพื่อให้ได้การดูแลที่ถูกต้องและเฝ้าระวังการติดเชื้อในแผล การทำแผลควรถูกวิธีและรักษาด้วยเซลล์สร้างแผลที่เหมาะสม
 2. การรักษาโดยยา : การใช้ยามักจะใช้ในระยะแรกเพื่อควบคุมอาการโรค โดยจะใช้ในขนาดสูง และจะปรับลดขนาดยาลงเมื่อสถานะของโรคดีขึ้น ผู้ป่วยจำเป็นต้องทานยาต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อควบคุมโรคให้สงบ
 3. การรักษาโดยยากดภูมิต้านทาน : ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจได้รับยากดภูมิต้านทานเพิ่มเติมเพื่อควบคุมอาการโรค
 4. การดูแลสุขภาพทั่วไป : ผู้ป่วยควรรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง เช่น เสื้อผ้าที่รัด ความร้อน นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่สุกสะอาดและอ่อนย่อยง่ายเช่นเฉาก๊วย และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก ๆ
 5. การรักษาอาการระยะยาว : หากโรคมีอาการรุนแรง ควรรับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและได้รับการรักษาควบคู่กันไป โดยเฉพาะในกรณีที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง

การรักษาโรคตุ่มน้ำพองจึงเป็นการผสมผสานระหว่างการรักษาแผลอย่างถูกต้อง การใช้ยาเพื่อควบคุมโรค และการดูแลสุขภาพทั่วไปเพื่อป้องกันการเกิดอาการรุนแรงอีกครั้งในอนาคต

สรุป

โรคตุ่มน้ำพองเป็นโรคผิวหนังที่อาจทำให้ผิวหนังเกิดตุ่มพองและแผลถลอกขึ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • สาเหตุในการเกิดโรคไม่ได้เกิดจากการออกกำลังกาย การทานอาหาร หรือพันธุกรรมใด ๆ โรคตุ่มน้ำพองเกิดจากการบกพร่องในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • โรคตุ่มน้ำพองไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ใช่โรคที่สามารถแพร่เชื้อผ่านการสัมผัสหรือการถ่ายเทอากาศ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลหรือกลัวผู้ป่วย
 • โรคนี้สามารถรักษาได้ และมีวิธีรักษาหลายวิธีที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการรักษาจำเป็นต้องใช้เวลาตามความรุนแรงของโรค
 • การตั้งครรภ์ในขณะเป็นโรคตุ่มน้ำพองไม่แนะนำ เนื่องจากยาที่ใช้รักษาอาจมีผลต่อลูกน้อยในครรภ์ได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจในเรื่องนี้

การเข้าใจเรื่องจริงของโรคตุ่มน้ำพองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สาธารณชนสามารถรับมือและป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องมีความกังวลหรือความเข้าใจผิด ๆ

21 thoughts on “โรคตุ่มน้ำพอง หรือ โรคเพมฟิกอยด์ ที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน 

 1. ป้ามีน says:

  จริงๆ แล้วเขาว่าอาหารมีผลกับโรคตุ่มน้ำพองมั้ยคะ admin?

 2. GunZa123 says:

  อ่านแล้วรู้สึกดีขึ้นเลย คิดว่าเป็นแค่ฉันเท่านั้นที่เป็น

  • หมีขาว says:

   แต่ละวันอย่าลืมแปรงฟันนะ ไม่งั้นตุ่มน้ำพองไม่หายหรอก

 3. TukTik says:

  นี่มันข้อมูลพื้นฐานอ่ะ ใครๆก็รู้

 4. สมชาย the runner says:

  บทความนี้ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลย ขอบคุณมากครับ admin

 5. NoeyNaNa says:

  เพื่อนบอกว่าตากแดดช่วยได้ จริงหรอ เราลองทุกอย่างแล้วนะ

 6. KritTheFisherman says:

  แต่ถ้าตกปลาแล้วมือเปียกน้ำ เรื่องตุ่มน้ำพองจะเป็นยังไงบ้างนะ

 7. แมวน้ำ says:

  สัตว์เลี้ยงเราเป็นตุ่มน้ำพองบ้าง พาไปหาหมอดีมั้ยคะ

 8. อนุวัฒน์ says:

  เป็นความรู้ที่ดีเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เลย ขอบคุณครับ

 9. สิงห์เหนือฟ้า says:

  ผมว่าไม่จำเป็นต้องรักษาเสมอไปนะ บางทีมันหายเอง

 10. ปลาทอง9 says:

  อ่านแล้วก็ดีนะ แต่ก็ไม่รู้จะเชื่อยังไงดี

 11. MayyR says:

  ข้อมูลสุดยอดเลย ช่วยเตรียมตัวสอบได้ดีเลยค่ะ admin

 12. บาสเก็ตบอย says:

  เล่นบาสแล้วเป็นตุ่มน้ำพอง คือทำไงดีครับ

 13. พี่ชายใจดี says:

  บทความนี้เหมาะมากๆ กับคนที่เป็นโรคนี้ ช่วยได้เยอะเลย

 14. จูเนียร์ says:

  เราควรจะตั้งชื่อตุ่มน้ำพองว่าอะไรดี มีไอเดียมั้ย

 15. YingFlower says:

  ทุกครั้งที่ทำสวนเสร็จมือเป็นตุ่มเลย แต่อ่านแล้วเข้าใจขึ้น

 16. น้องใหม่หัดแชท says:

  ถ้าตุ่มน้ำพองทำให้มีพลังวิเศษล่ะ จะทำยังไงดี

 17. PiChit says:

  สุดยอดไปเลย ชอบบทความแบบนี้มาก admin

 18. เจ๊ดาหลา says:

  อ่านจบแล้วเหมือนได้ความรู้เพิ่มเยอะเลย บทความดีมากค่ะ

 19. JokerMan says:

  เราว่านะ อาการแบบนี้มันต้องรักษาแบบธรรมชาติถึงจะดี

 20. เป็ดป่า says:

  เป็นแล้วไม่สนุกเลย อ่านบทความแล้วก็อยากหายเร็วๆ

Comments are closed.